تاریخ انتشار : یکشنبه 29 دی 1398

پیرو تصویب طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال 99 به میزان 6هزار میلیارد تومان، منابع اعتباری آن پیش بینی گردید. برای تکمیل طرح حمایت از  بازنشستگان وجبران تورم، حدود24 هزار میلیارد تومان دیگرلازم است که اگر منابع جدید مالی ایجادنماییم، قطعا بازنشستگان عزیزمان با شرایط بهتری روبرو خواهند بود.......راهکار ومدیریت جهادی ملی : 1)شفاف سازی منابع درآمدی کلیه مشاغل وپرداخت مالیات وجلوگیری از فرارمالیاتی مودیان بزرگ 2)کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی بخصوص باالزام به  اعمال ماده 190 قانون برنامه پنجساله واجرای مدیریت سبز وکاهش هزینه های انرژی ومنابع مالی که حدود 10تا15هزارمیلیارد تومان تخمین زده شده است ذخیره می‌شود ومی توان به بازنشستگان عزیز تقدیم کرد 3)تغییر قوانین برای پرداخت مالیات مؤسساتی که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند 4) استفاده از ظرفیت ایجاد شده مالی  ناشی از  مدیریت گلوگاه های فساد ازطریق سیستمی نمودن معاملات دستگاه های اجرایی وکاهش اعتبارات هزینه ای  غیرضروری 5)کاهش هزینه های زندگی بازنشستگان از طریق طرح های حمایتی ملی با مشارکت عمومی وخصوصی. (( دکترمحمدصفری دیپلمات سابق و مدرس دانشگاه))