تاریخ انتشار : یکشنبه 29 دی 1398

✍🏻یادداشتی از دکتر محمد صفری:
کمسیون صنایع و معادن مجلس در سال "رونق تولید" دقیقا به چه کاری مشغول بوده است؟!

هرکس کمترین قرابتی با تولید و صنعت داشته باشد این روزها از عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع سیاستگذاران این حوزه به شدت گله مند خواهد بود.
اصرار بر سیاست غلط ،تغییر پی در پی بخشنامه ها بخصوص در یکی دوسال اخیر عجیب و باورنکردنی است:
- دخالت در قیمت گذاری ها و ایجاد رانت ، بدون بهره مندی مصرف کننده
- صدور دهها بخشنامه متعدد تنها در چند ماه و سردرگمی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع
- ایجاد بروکراسی پیچیده و مشکلات در ثبت سفارش ها و ترخیص کالا، بطوریکه گاها بیش از ۱۸ ماه برای ترخیص تجهیزات مرتبط با تولید زمان لازم است!
- صدور عوارض غیرکارشناسی و ممنوعیت ها در صادرات محصولات مازاد در کشور و تقدیم بازارهای صادراتی به رقبا در شرایط تحریم کنونی.
باور کردنی نیست این همه خودتحریمی و بسیاری موارد دیگر تنها در چند ماه در یک بخش رخ داده است!
و سوال اساسی در آستانه انتخابات مجلس این است که کمیسون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمسیون تخصصی این امر در خانه ملت دقیقا چه کرده است و اساسا در چنین شرایطی چرا و چگونه سکوت اختیار کرده است؟!
اگر نمایندگان مردم در کمسیون صنایع و معادن مجلس به وظیفه اصلی خود که نظارت بر عملکرد مجریان و سوال از آنها و پیگیری جدی مشکلات مردم در این حوزه و گزارش به مردم به عنوان موکلین خود عمل نمی کنند پس دقیقا به چه کاری مشغولند...؟
چه کسی پاسخگوی این‌همه زیان و سردرگمی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در سال رونق تولید است...؟