روز جهانی آب، 3فروردین شعار روز جهانی آب در سال ۲۰۲۰ میلادی که مصادف با سوم فروردین است، «آب و تغییر اقلیم است». زیبندگی روز جهانی آب برای ما ایرانیان در سال ۹۹ این است که این روز مصادف با روز شریف مبعث پیامبر اکرم (ص) است و در آغازین روزهای سال نو برای ما عید در عید به شمار می‌رود. باتوجه به به شعار انتخاب نام تغییر اقلیم برای روز جهانی آب در سال ۲۰۲۰ : این انتخاب به این معنا که در یک سال پیش رو در جای جای جهان برنامه های مختلفی برای توجه بیشتر به موضوع تغییر اقلیم و نقش آب و تاثیر آن از تغییر اقلیم تدارک دیده خواهد شد. برای ما در ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک به سر می بریم تغییر اقلیم از جمله به معنای سیلاب‌های پی در پی و همچنین خشکسالی‌های شدید می باشد. نیاز به تهیه ماتریس ریسک ومدیریت پیشگیرانه وتبدیل تهدید به فرصت است. درایران ما دارای تجارب زیادی در مدیریت سیلاب و سازگاری با خشکسالی بوده ایم و به اتکای تجارب پدرانمان سعی خواهیم کرد شرایط پیش رو را به نحو مناسبی طی کرده و جامعه ای تاب آور در مقابله با تغییرات اقلیم باشیم.

مدعیان مدافعین مردم کجایند! در شرایط سخت شیوع بیماری کرونا و همه گیر شدن آن، اقشار و طبقات مختلف مردم در زیان و خسارات جبران ناشدنی قرار گرفته اند مردم یا جان باخته یا بازمانگان جان باخته ها هستند ویا در بستر خسارات مالی و ورشکستگی قرار گرفته اند. برخی از اقشار کمترین تجهیزات را برای مبارزه با کرونا را دراختیار ندارند. دولت ناکارامد و ناتوان در رسیدگی به امور مردم است وبیماری کرونا بر بستر آسیب پذیری دولت بشدت درحال شیوع است. احزاب سیاسی که خود را از مردمی دانسته و مدافع مردم می دانند در کجای کار قرار دارندآیا صدایی از این مدعیان مردم بروز کرده است ! این مدعیان که با شعارهای دهان پر کن در میان مردم حاضر می شدند و خود را مدافع مردم قلمداد می کردند الان چرا خاموشند و دیده نمی شوند! چرا هیچ اثری از آنان نیست! گویی فقط در آستانه انتخابات زنده اند و نفس می کشند! از نمایندگان فعلی مردم که فقط در ختم ها و تالارها و افتتاح های صوری حضور پیدا کرده اند میخواهم به ناتوانی و بی اثری خود نزد مردم اعتراف کنند و عذرخواهی از ملت را پیشه راه خود کنند تا بلکه نفرین خانواده شهدا گریبانگیر آنان نشود. دکتر محمدصفری