تاریخ انتشار : دوشنبه 23 دی 1398

حذف و کنار گذاشتن دو نماینده کنونی حوزه انتخابیه کرج اشتهارد فردیس آسارا از سوی شورای نگهبان را به مردم تبریک عرض می کنم مردم این پیروزی را هنوز درک نکرده اند سایه بزرگترین قدرت ناسالم از سر دستگاههای اجرایی استان البرز رخت بربست مردم باید این پیروزی را جشن بگیرند حداقل نتایج حذف آنان عبارتند از:
مدیران ارشد استان آزاد شدند و می توانند استان را بسمت شایسته سالاری هدایت کنند، افراد شایسته می توانند امید داشته باشند که به مجلس و شورا راه پیدا کنند، افرادی که از طریق رانت و پول ورشوه مدیریت گرفته اند زمین خواهند خورد ،مدیریت جدیت استان قطار توسعه را به حرکت در خواهند آورد و...... ادامه دارد محمد صفری